Milovanović advokati

Advokatska kancelarija

Početak projekta: 2023
Web Development | SEO | Web Dizajn

Opis projekta

Advokatska kancelarija Milovanović je lider u pružanju velikog spektra pravnih usluga, obuhvatajući sve bitne oblasti prava kao temelj svog poslovanja.
Naša saradnja sa njima nije se zaustavila samo na dizajnu logotipa, već smo zajedno sa njima osmislili i razvili Web prezentaciju koja odražava njihov ugled i stručnost. Kroz pažljivo osmišljen dizajn i funkcionalnosti, stvorili smo digitalno prisustvo koje odražava visok standard na kojem se temelji njihova advokatska praksa.

Sejari o nama...

“Radili smo sa Section One na izradi sajta za našu turističku agenciju. Iskustvo je bilo izvanredno od samog početka. Komunikacija sa njihovim timom je bila jednostavna i efikasna, a svaki problem na koji smo naišli rešavan je sa kreativnošću, stručnošću i pažnjom. Custom opcije su omogućile da se prilagodimo potrebama naših putnika trkača. Sigurni smo da smo doneli pravu odluku birajući Section One za izradu sajta. Svima koji razmišljaju o saradnji, sa puno srca ih preporučujemo!“